Hvor mye kaster du?

Invitasjon frokostseminar 2014I morges var jeg invitert til et frokostmøte i regi av Loop – en stiftelse som arbeider for økt gjenvinning og kildesortering. Temaet for dagens møte var avfallsminimering. I den forbindelse syntes de det ville være spennende å høre om prosjekt Stop shop, som i høyeste grad har ført til mindre avfall.

Først noen historiske fakta:
Søppelbergene har vokst til uhyrlige størrelser de siste tiårene.

• I 1950 kastet hver nordmann 25 kilo avfall.
• I 1992 hadde mengden avfall økt til 237 kilo per person. Det tilsvarer nær en tidobling i løpet av 40 år.
• I 2012 etterlot vi oss rekordstore søppelberg, da hver nordmann kvittet seg med 430 kilo hver.

I tillegg kan det nevnes at vi kaster en fjerdedel av all maten vi kjøper. Det tilsvarer 50 kilo per person!

Fra hygienisk problem til gjenvinning
Thomas Hylland Eriksen har skrevet en bok om temaet, «Søppel. Avfall i en verden av bivirkninger» (Aschehoug, 2012). I boken setter han avfallshistorien i perspektiv ved å dele avfallshåndtering gjennom tidene inn i tre bolker. Han sier at vi, i løpet av de siste tiårene har gått inn i en ny fase i søppelhåndteringen:

søppelfylling«Fra å være et hygienisk problem (fase I) og et hygienisk og plassmessig problem (fase II), har søppel omsider blitt definert som et miljøproblem. Vi har innsett at ressursene på kloden er begrensede, og at vi risikerer å etterlate oss en klode som ligner en gigantisk søppelfylling hvis vi ikke treffer mottiltak. Dermed har vi fått hele den viften av debatter som preger renovasjonsbransjen i dag: kildesortering, resirkulering, sortering av spesialavfall, kompostering, kildereduksjon og så videre. Målet er oppnådd først når nesten all søppel vender tilbake der den hører hjemme, altså enten i naturen eller i økonomisk verdiskapning.»

Søppel – eller avfall som det heter på bransjespråket – kan altså være en ressurs, som kan gjenbrukes, gjenvinnes og gi opphav til noe nytt. Selv om avfall ikke lenger er et utelukkende onde, produserer vi fortsatt alt for mye av det. Spørsmålet er hva hva hver og en av oss kan gjøre for å redusere søppelbergene. Hvor mye avfall etterlater du deg? Og hva kan du gjøre for å minimere avfallet ditt?

Facebook Comments

One thought on “Hvor mye kaster du?

  1. Flott å lese! Jeg linker til deg i innlegget jeg holder på med. Etter å ha blitt veldig motivert av boken din, har jeg nå vært shoppefri i 10 uker og nyter det 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *