Misjonerer for Shoppingfri

270813_Vårt Land_Nyter å være shoppingfri

Dagens utgave av Vårt Land vier to sider til boken Shoppingfri, og mitt kjøpefrie liv. Innimellom føles det absurd å fremstå som hele Norges «shopaholiker». Samtidig vet jeg at den eneste måten å få ut budskapet på er å fortelle min historie, og håpe at noen forhåpentligvis kjenner seg igjen. For dette handler i bunn og grunn ikke om meg. Budskapet jeg ønsker å nå ut med er langt mer alvorlig. Dette handler om at vi må ta en pause, stoppe opp og kjenne etter hva vi faktisk holder på med. Og skjønne hvilke konsekvenser vi påfører oss selv, våre barn, miljøet og hele vår klode.

Ja, vi kan shoppe fordi vi har råd til det, fordi vi fortjener det, og fordi vi føler oss så moderne og oppdaterte. Men til hvilken pris?

Faktum er at vi holder på å shoppe oss i hjel. Vi har et overforbruk av alt – ting, klær, vann, mineraler, ufornybare ressurser – i et stadig økende tempo. Det er lenge siden kjøpefesten var morsom. Den har bikket over i det tragiske for lenge siden. Festen er over, selv om ikke alle har skjønt det ennå. Det er på tide å finne på noe nytt. Tenke nytt. Leve nytt. Handle nytt.

Hva vil du bidra med?

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *